loaders
image
Login Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick Win 100 วัน ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป
จำนวนเข้าชม 270 ครั้ง

          สสจ.เชียงราย ชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick Win 100 วัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โซน 3 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สรวย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick Win 100 วัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โซน 3 จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โซน 3 ได้แก่ อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับนโยบาย และร่วมหารือวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น Quick Win 100 วัน ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบ

วันที่นำเข้าข่าว : 12.10.2566
โดย : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง