loaders
image
Login Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลแม่สรวย ได้รับการตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐานฉบับที่5 จากทางคณะผู้เยี่ยมสำรวจ

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป
จำนวนเข้าชม 322 ครั้ง

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566

          โรงพยาบาลแม่สรวย ได้รับการตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐานฉบับที่5 จากทางคณะผู้เยี่ยมสำรวจ
นำโดย นพ.สุรพร ก้อนทอง หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ อาจารย์พัทธ์ธีรา อัมพรศรีสุภาพ อาจารย์อธิรัชต์ เทพวัลย์ ทำการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาล
โดยมี นพ.วนิรุทธ์ หอเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย พร้อมกับ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่โรงพยาลแม่สรวยทุกท่าน ให้การต้อนรับ

ไฟล์แนบ

วันที่นำเข้าข่าว : 20.10.2566
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ .

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง