loaders
image
Login Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป
จำนวนเข้าชม 292 ครั้ง

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/uawt79

รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 6b4743

 

ไฟล์แนบ

วันที่นำเข้าข่าว : 17.03.2566
โดย : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง