loaders
image
Login Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป
จำนวนเข้าชม 358 ครั้ง

https://itas.nacc.go.th/go/eit/uawt79

 

ไฟล์แนบ

วันที่นำเข้าข่าว : 17.03.2566
โดย : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง